Jeśli jesteś właścicielem tej strony, możesz wyłączyć reklamę poniżej zmieniając pakiet na PRO lub VIP w panelu naszego hostingu już od 4zł!
Strony WWWSerwery VPSDomenyHostingDarmowy Hosting CBA.pl

Systemy kominowe

Firma KOM SYSTEM od wielu lat specjalizuje się w zaopatrywaniu rynku w nowoczesne i niezawodne systemy kominowe do każdego rodzaju spalin. Jest to już nie tylko komfort i ekologia, ale również wymóg aktualnych norm technicznych. Poza tym nowoczesne systemy kominowe są o wiele bezpieczniejsze i wykazują się dużą ekonomicznością. 

Jeśli w domu korzystamy z kominka, z racji że wkład kominkowy musi być zlokalizowany w bezpośrednim sąsiedztwie kanału dymowego,  bardzo korzystne jest ulokowanie komina w centralnej części budynku. Taka lokalizacja kominka powoduje skrócenie odcinków przewodów dystrybuujących ciepłe powietrze. Standardowo komin umieszcza się jest najczęściej w najwyższym punkcie dachu, gdyż przebieg kalenicy najczęściej nawiązuje do osi budynku.

 UWAGA

 

NORMY INSTALACJI SYSTEMÓW KOMINOWYCH


  • „Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie przewody kominowe: wentylacyjne, spalinowe i dymowe, prowadzone w ścianach budynku, w obudowach, trwale połączonych z konstrukcją lub stanowiące konstrukcje samodzielne, powinny mieć wymiary przekroju, sposób prowadzenia i wysokość, stwarzające potrzebny ciąg, zapewniający wymaganą przepustowość, oraz spełniające wymagania określone w Polskich Normach. Przewody kominowe powinny być szczelne oraz wykonane z materiałów niepalnych. Między wylotem przewodu spalinowego i dymowego a najbliższym skrajem korony drzew dorosłych należy zapewnić zachowanie odległości co najmniej 6 m. Najmniejszy wymiar przekroju lub średnica murowanych przewodów kominowych spalinowych o ciągu naturalnym i przewodów dymowych powinna wynosić co najmniej 0,14m, a przy zastosowaniu stalowych wkładów kominowych ich najmniejszy wymiar lub średnica – co najmniej 0,12m.”
  • Zabrania się stosowania indywidualnych wentylatorów wyciągowych w pomieszczeniach, w których znajdują się wloty do przewodów spalinowych.
  • Przewody kominowe powinny być wyprowadzone ponad dach na wysokość zabezpieczającą przed niedopuszczalnym zakłóceniem ciągu. Wylot komina musi być wyprowadzony na wysokość co najmniej 60 cm ponad kalenicę przy łatwo zapalnym pokryciu dachu i co najmniej 30 cm ponad niepalne lub trudno zapalne pokrycie.
  • Przy dachach stromych o kącie nachylenia połaci dachowych powyżej 12° i pokryciu niepalnym, niezapalnym i trudno zapalnym, wyloty przewodów powinny się znajdować co najmniej o 0,30m wyżej od powierzchni dachu oraz w odległości mierzonej w kierunku poziomym od tej powierzchni co najmniej 1,0m
  • Jeśli w pobliżu komina znajdują się wyższe budynki lub inne przeszkody mogące utrudnić odprowadzenie spalin, poprzez zadmuchiwanie, wylot komina należy umieścić ponad płaszczyzną poprowadzoną pod kątem 12º w dół od poziomu najwyższej zasłony w promieniu 10 m od komina.
  • W budynkach usytuowanych w II i III strefie obciążenia wiatrem, należy stosować na przewodach dymowych i spalinowych nasady kominowe zabezpieczające przed odwróceniem ciągu, zważywszy jednak na zapewnienie możliwości czyszczenia i okresowej kontroli kanałów. Nasady kominowe, należy również stosować na innych obszarach, jeżeli wymagają tego położenie budynków i lokalne warunki topograficzne.
  • Kominki z otwartym paleniskiem lub zamkniętym wkładem kominkowym o wielkości otworu paleniskowego kominka do 0,25 m2 mogą być przyłączone wyłącznie do własnego, samodzielnego przewodu kominowego dymowego, posiadającego co najmniej wymiary 0,14 x 0,14 m lub średnicę 0,15 m, a w przypadku kominków o większym otworze paleniskowym – co najmniej 0,14 x 0,27 m lub średnicę 0,18m, przy czym dla większych przewodów o przekroju prostokątnym należy zachować stosunek wymiarów 3:2.
  • Piece na paliwo stałe, posiadające szczelne zamknięcie, mogą być przyłączone do jednego przewodu kominowego dymowego o przekroju co najmniej 0,14 x 0,14 m lub średnicy 0,15 m, pod warunkiem zachowania różnicy poziomu włączenia co najmniej 1,5m oraz nieprzyłączania więcej niż 3 pieców do tego przewodu. Piece usytuowane na ostatniej kondygnacji, powinny   być przyłączone do odrębnego przewodu dymowego. Nie mniej jednak w praktyce nie stosuje się zbyt często tego sposobu instalacji.
  • Wytyczne odnośnie kominów koncentrycznych, powietrzno-spalinowych do urządzeń gazowych z zamkniętą komorą spalania. Zgodnie z [1] przewody tego typu mogą być wyprowadzane bezpośrednio przez zewnętrzną ścianę budynku, pod warunkiem że moc cieplna urządzenia jest nie większa niż 21 kW w przypadku wolno stojących budynków jednorodzinnych, zagrodowych i rekreacji indywidualnej. W pozostałych budynkach mieszkalnych moc nie może być wyższa niż 5kW. W przypadku realizacji odprowadzenia komina bezpośrednio przez ścianę zewnętrzną budynku, wyloty przewodów powinny znajdować się nie niżej niż 2,5 metra nad poziomem terenu. Odległość pomiędzy poszczególnymi wylotami tych przewodów powinna być nie mniejsza niż 3 metry, a odległość tych wylotów od najbliższej krawędzi okien i ryzalitów przesłaniających nie mniejsza niż 0,5 metra.
  • W budynkach produkcyjnych i magazynowych oraz halach sportowych i widowiskowych nie ogranicza się nominalnej mocy cieplnej urządzeń z zamkniętą komorą spalania, od których indywidualne koncentryczne przewody powietrzno-spalinowe są wyprowadzone przez zewnętrzną ścianę, jeżeli odległość tej ściany od granicy działki budowlanej wynosi co najmniej 8 metrów, a od ściany innego budynku z oknami nie mniej niż 12m, a także jeśli wyloty przewodów znajdują się nie niżej niż 3 metry nad poziomem terenu.
Comments are closed.